Logo
Hírek Fórum Apró Útitárs Keresés a szikla.hu-n
Műfalak Mászóhelyek Ki-kicsoda Lexikon
Cikkek
Belföld
Külföld
Interjú
Teszt
Életmód
Útleírás
Témák
Női oldalak
Versenyek
Expedíciók

Legfrissebbek
Belföld:
Balassagyarmati Hegymászó Klub - találkozó és verseny
Aggtelek kupa
Darvas Kupa - Ifjúsági Mászóverseny
Mackóvár Kupa
Padányi Kupa
Külföld:
Forró nyár az Alpokban
Dolomitok 2014 - Beszámoló
Pecka Sziklamászó Fesztivál 2014
Vége az Annapurna-expedíciónak
Vége a Lhotse-expedíciónak
Apróhirdetések:
Fórumtémák:
Műfal tuning
Benzinfőző
Perec
halozsakot szeretnek
Adjatok, Adjatok
Menjünk együtt:
Nincs aktuális útitárs kereső
>> külföld >> hírek

ÖEAV tagság - biztosítási feltételek
  Purczeld Katalin 2006-03-14 21:11:09

Az alábbi fordítás az ÖEAV honlapján található leírásról készült. Csak tájékoztató jellegű - ennek alapján senki ne kezdjen pereskedni - de valószínűleg sokan hasznosnak találják majd.
ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

A biztosítás terjedelme


Egyesületünk valamennyi tagja számára balesetbiztosítást kínál, illetve megtéríti az esetleges mentési költségeket. A biztosítási összeg értékhatáráig a társaság állja a hazaszállítás és a kórházi ápolás költségeit is, ha a káresemény (betegség) munkavégzés vagy szabadidős sport közben következik be. A szolgáltatás - a jogvédelmi és a felelősségbiztosítás kivételével, amelyek csak Európában érvényesek - az egész világon igényelhető. Biztosításaink az UNIQA Biztosító Rt-nél köthetők meg, míg a jogvédelmi és a felelősségbiztosítás a GENERALI Biztosító hatáskörébe tartozik.


A mentés költségei

A biztosító a hegyi mentési költségekre személyenként és káreseményenként legfeljebb 22.000,- Eurót fizet. Mentési költségek alatt a helyileg illetékes mentőszolgálat (államhatár közelében bekövetkezett káreseménynél ez a szomszédos ország mentőszolgálata is lehet) a biztosított (sérült) mentése, biztonságba helyezése során felmerült kiadásait értjük. (Mindez természetesen halálesetre is vonatkozik.)
Speciális (hegyi) mentési költségnek azok a számlával alátámasztott kiadások számítanak, amelyek a biztosított (sérült) felkutatása, a legközelebbi, járművel megközelíthető útszakaszhoz, illetve elsősegélyhelyhez történő szállítása közben merültek fel. A helikopteres mentés költségeit a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha azt a mentőállomás fenntartója rendelte el.

Hazaszállítás, betegszállítás, kórházi ápolás költségei

Külföldről történő hazaszállítás felső összeghatár nélkül,
A speciális (hegyi) mentést követően fedezzük a kórházba szállítás költségeit, illetve halálos balesetnél átvállaljuk az elhunyt belföldi szállításának költségeit felső összeghatár nélkül.
Az orvosi szempontból indokolt kezelések díját (beleértve az orvosilag indokolt kórházba szállítás költségeit is) külföldön 7.500,- Euró értékhatárig térítjük.

Egészen pontosan:
A hazaszállítás, betegszállítás, kórházi ápolás költségeinek megtérítése magában foglalja az orvosilag indokolt betegszállítás teljes költségét külföldről a sérült anyaországának kórházáig vagy állandó bejelentett lakhelyéig. A sérült részére betegszállítás címén fizetendő összeg tartalmazza egy közeli hozzátartozó (kísérő) szállításának költségét is.

A hazaszállítás költségeit az alábbi feltételekkel tudjuk megtéríteni:
A sérült szállítható állapotban van és súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett,
vagy a baleset helyszínén nem biztosítottak a hazai normáknak megfelelő orvosi ellátás feltételei
vagy a kórházi tartózkodás várható időtartama meghaladja az 5 napot.

A biztosítás kiterjed a külföldön (a sérült anyaországán kívül) felmerült összes orvosi költségre, beleértve a halaszthatatlan orvosi beavatkozások, a felírt gyógyszerek árát, a sérült ellátására alkalmas legközelebbi kórházba juttatást legfeljebb 7.500,- Euró értékhatárig. Ebből 1.500,- Euró fordítható ambuláns ellátásra, illetve vényköteles gyógyszerre. Ambuláns ellátás esetén a biztosított(ak) valamennyi országban, ahol az ellátást igénybe vették személyenként 70,- Euró önrészt kötelesek fizetni.
Az UNIQA Biztosító valamennyi biztosításfajtánál levonja az önrészt a biztosítás összegéből. A kórházi tartózkodás idejére a biztosító megelőlegezi az ellátás költségét, vagyis átutalja azt az adott kórháznak.

A biztosítás teljes egészében fedezi
az elhunyt biztosított földi maradványainak hazaszállítását (külföldről annak legutolsó lakhelyéig),
a sérült egyik belföldi kórházból egy másik közeli gyógyintézetbe történő átszállításának, illetve a kórházból állandó lakhelyére való szállításának költségeit. (Feltéve, hogy a sérült, illetve elhunyt szállítását társaságunk szerződéses partnere végzi. Ellenkező esetben a biztosító legfeljebb 750,- Eurót fizet.)

A biztosítási védelem csak a külföldi tartózkodás első 6 hetére terjed ki. A biztosítás díja személyenként és utazásonként értendő.

Felelősségbiztosítás

Legfeljebb 2.180.186,- Euró értékhatárig köthető.

Jogvédelmi biztosítás

Legfeljebb 32.703,- Euró értékhatárig köthető.

A biztosítás fedezetet nyújt az esetleges személyi és vagyoni károk megtérítéséhez, valamint a kártérítéssel kapcsolatos eljárás közben felmerült illetékek és ügyvédi tiszteletdíjak kifizetéséhez, arra az esetre, ha a biztosított a balesetben valakinek a tulajdonában, testi épségében kárt okozna, és emiatt hatósági eljárás indul ellene, illetve bíróság előtt védekezni kényszerülne (jogvédelem). Fentiek természetesen akkor érvényesek, ha a káresemény a biztosított egyesületi tevékenysége közben következnek be.

Egyesületi tevékenységnek az alábbiak tekinthetők:

Részvétel az egyesületi rendezvényeken,
Az alábbi sportágak űzése akár hobbiszinten is (kivéve az egyes szakosztályok által rendezett megmozdulásokat): túrázás, hegy- és sziklamászás, sífutás, sítúrázás, hódeszkázás, vadvizi evezés, mountainbike-túra, hobbiszintű hegyi kerékpárversenyzés
A biztosítási védelem Európa teljes egészére kiterjed, beleértve a tengeri szigeteket is (kivéve: az Atlanti-óceánon fekvő szigetek, Izland, Grönland, a Spitzbergák, valamint Törökország és Oroszország Ázsiához tartozó részeit).

Kizárások, mentesülések:

A mentési költségek tekintetében a biztosítási védelem nem terjed ki az alábbiakra:
Hivatásszerű vagy egyéb, díjazás ellenében folytatott tevékenység közben bekövetkező baleset/megbetegedés esetére, továbbá a mentőalakulatok tagjait bevetés vagy a mentőalakulat számára végzett egyéb munkavégzés közben ért baleset/egészségkárosodás esetén. (Kivéve, ha a biztosított képesített túravezetőként dolgozik és eközben éri a baleset/megbetegedés.)
Motoros járművek használata közben bekövetkezett balesetekre, kivéve az egyesület rendezvényeire tartva útközben (kerülő úton is) bekövetkezett balesetekre valamint a különböző túrákra, sportprogramokra (túrázás, hegy- és sziklamászás, sífutás, sítúrázás, hódeszkázás, vadvízi evezés, mountainbike-túra, hobbiszintű hegyi kerékpárversenyzés) tartva, illetve onnan útban hazafelé bekövetkezett káreseményeket. Ellenben a biztosítási védelem kiterjed a kötélpályák és a síliftek használata közben történő balesetekre.
Repülő szerkezetek (pl. sárkány - és vitorlázó repülő) használatakor, illetve ejtőernyőzéskor bekövetkezett balesetekre, kivéve a személyszállításra engedélyezett motoros repülőket ért baleseteket (személyszállító repülőgépek).
Nemzetközi és országos sportversenyeken (pl. sífutás, lesiklás, bob, hódeszkázás) és az azokhoz kapcsolódó edzéseken bekövetkezett balesetekre.
A 6.000 méternél nagyobb magasságba induló expedíciókon való részvétel esetén, ide értve a sarkokra és a Grönlandra szervezett utakat is (lásd az utolsó oldalt)

A hazaszállítás, betegszállítás, kórházi ápolás költségei tekintetében a biztosítási védelem nem terjed ki az alábbiakra:
A külföldi utazás előtt megkezdett orvosi kezelésekre,
Krónikus betegségek kezelésére, kivéve, ha a betegség akut rosszullét/roham következtében alakul ki,
Ha a biztosított már meglévő betegsége kezeltetése miatt utazik külföldre,
Nem sürgősségi fogászati ellátásra,
Terhességmegszakításra, terhesség alatt végzett orvosi vizsgálatokra, szülésre. Kivétel a természetes szülés várható időpontja előtt legfeljebb két hónappal bekövetkező koraszülést,
Alkohol, bódító anyagok, kábítószerek túlzott használata miatt szükségessé váló orvosi beavatkozások költségeire,
Kozmetikai kezelésekre, gyógykúrákra, utókezelésekre,
Védőoltások költségeire,
Háborúban, felkelésben, zendülésben bűncselekmény elkövetésében való részvétel során bekövetkező káreseményekre,
Hivatásszerű vagy egyéb, díjazás ellenében folytatott tevékenység közben bekövetkező baleset/megbetegedés esetére, továbbá a mentőalakulatok tagjait bevetés vagy a mentőalakulat számára végzett egyéb munkavégzés közben ért baleset/egészségkárosodás esetén. (Kivéve, ha a biztosított képesített túravezetőként dolgozik és eközben éri a baleset/megbetegedés.)
Atomenergia, sugárzó anyag által okozott balesetekre, megbetegedésekre
Repülő szerkezetek (pl. sárkány - és vitorlázó repülő) használatakor, illetve ejtőernyőzéskor bekövetkezett balesetekre, kivéve a személyszállításra engedélyezett motoros repülőket ért baleseteket (személyszállító repülőgépek).
A 6.000 méternél nagyobb magasságba induló expedíciókon való részvétel esetén (lásd a mentési költségekről szóló részt).
Figyelem! A külföldön bekövetkezett motoros jármű baleseteknél a biztosítási védelem csak abban az esetben áll fenn, ha a biztosított nem versenyzés (rally, egyéb terepverseny), illetve edzés közben sérült meg.

A biztosítás érvényessége

A biztosítási védelem mindaddig érvényben marad, amíg a biztosított tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz, tehát érvényes tagsággal rendelkezik. Ha a káresemény januárban történik és a biztosított a tagdíját adott évre még nem fizette be, csak abban az esetben veheti igénybe a biztosítás nyújtotta szolgáltatásokat, ha még adott hónapban (januárban) megfizeti az adott évre érvényestag díjat, valamint ha az előző évi befizetését is maradéktalanul teljesítette, így folyamatos tagsági viszonnyal rendelkezik. Amennyiben a tagdíj január 31. után kerül befizetésre, a biztosítási védelem a befizetést követő napon 0 órakor lép érvénybe.
Azok az új tagok, akik adott év szeptember 1-jét követően lépnek be az egyesületbe a következő év január 1-jéig vehetik igénybe a biztosítás kínálta szolgáltatásokat, tekintet nélkül arra, hogy tagdíjuk így nem a teljes évre került megfizetésre.

A káresemény bejelentése

A bejelentéshez formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a biztosító fiókirodájához (Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck) kell eljuttatni. A formanyomtatványhoz csatolni kell a tagdíj befizetését igazoló bizonylatot is. Formanyomtatványt egyesületünk szakosztályainál, illetve a központban (Wilhelm-Greil Strasse 15, 6010 Innsbruck) lehet igényelni.

Expedíciók, trekking-szervezők figyelem!

A trekking nem számít expedíciónak, ezért a biztosítási védelem kiterjed rá. (De csak az első hat hétben érvényes!) Ezek az utazások még akkor sem minősülnek expedíciónak, ha az útitervben 6000 méternél nagyobb csúcsok megmászása szerepel, így a biztosítási védelem minden további nélkül vonatkozik rájuk.
A hat hétnél hosszabb külföldi trekkingekre az UNIQA Biztosító külön konstrukciót kínál. Bővebb információ és háttéranyag a biztosító irodáiban kérhető. (Elérhetőségek: Tel.: 00-43-(0)-512561980, e-mail: office@svd.co.at vagy c.mair@svd.co.at)

Ki számít biztosítottnak?

Mindenki biztosítottnak számít, ha adott időszakra érvényes egyesületi tagsággal rendelkezik, vagyis befizette az adott időszakra vonatkozó tagdíjat. A gyermekek, illetve az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok (27 éves korig) szintén biztosítottnak számítanak, amennyiben ők és mindkét szülőjük szerepel a tagnyilvántartásban, vagyis érvényes tagsági kártyájuk van. A külföldön élő, illetve külföldi állampolgárságú egyesületi tagok szintén teljes körű biztosítási védelmet élveznek. Az üzletszabályzatban szereplő „külföld” megnevezés ebben az esetben mindig az illető állandó bejelentett lakhelyére vonatkozik.


Figyelem! Hazaszállítás, más kórházba történő átszállítás (a mentésre ez nem vonatkozik), bel- és külföldi kórházi ápolás esetén feltétlenül lépjen kapcsolatba az alábbi irodák valamelyikével:
Tyrol Air Ambulance, Tel.: 00-43-(0)51222422, Fax: 28 88 88, e-mail: taa@taa.at
UNIQA Personenversicherung AG, Tel.: 00-43-(0)12049999

Ennek elmulasztása esetén a biztosító legfeljebb 750,- Eurót fizet!

A biztosítás alapja

A biztosítás jogi kereteit az egyesületünk és a fenti biztosítótársaságok között fennálló keretszerződés, valamint az érvényben lévő üzletszabályzat adja.
A biztosítási védelem kizárólag akkor áll fenn, illetve addig terjed, ameddig a káreseményre egy másik biztosítási konstrukció (pl. társadalombiztosítás, magánbiztosítás) fedezetet nem nyújt. Amennyiben a kárt egy másik biztosító is fedezi, illetve a biztosított adott szolgáltatást ingyenesen vehette/vette igénybe, egyesületünktől kártérítés nem kérhető.

Érvényes: 2006. 12.31-ig.

Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Greil-Strasse 15
A-6010 Innsbruck


a rovat további friss hírei
  FPéter 2015-10-23 19:03:52
Forró nyár az Alpokban
Összességében szuper hetünk volt. Sok szép kötélhossz van a hátunk mögött. Sikerült részben megvalósítani a télen megálmodott túrát. De rengeteg mindent hagytunk ott, még egy hellyel bővült a lista, ahova valamikor vissza kell térnünk.
  FPéter 2014-11-26 12:27:01
Dolomitok 2014 - Beszámoló
Az idei, csapadékos nyár sem tudta elmosni mászó terveinket, amelyek ismét a Dolomitokaig csalogattak bennünket.
  Kati 2014-05-11 18:01:18
Pecka Sziklamászó Fesztivál 2014
Bosznia Hercegovina, Pecka, 2014 május 14-16.
  Kati 2014-05-08 08:01:13
Vége az Annapurna-expedíciónak
Társai sorozatos balesetei után Török Zsolt is feladta az Annapurna-expedíciót.
  Kati 2014-05-02 23:02:58
Vége a Lhotse-expedíciónak
Szlankó Zoltán úgy döntött, hogy a kialakult nehéz helyzetre való tekintettel nem folytatja a Lhotse-expedíciót.
Név:
Jelszó:
Jegyezd meg:

Elfelejtettem a jelszavam

Ha még nem regisztráltad magad, katt ide!

©2003 Mittermájer Ferenc és Takács Katalin. Minden jog fentartava.